16.04.2009

Etkinlikler
 
8-9 Mayıs 2010 tarihinde Bilim ve Ütopya Dergisi İzmir'de evrim kursu düzenlemiştir.20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Bilim ve Ütopya Dergisi İstanbul’da evrim kursu düzenlemiştir.5-6 Aralık 2009, Bilim ve Ütopya dergisinin Ankara’da düzenlediği evrim kursunda "Bilim Felsefesi Açısından Akıllı Tasarım Düşüncesi" başlıklı konuşma.19-20 Kasım 2009, Evrim ve Davranış Sempozyumu’nda "Bilim Felsefesi Açısından Akıllı Tasarım Düşüncesi" başlıklı konuşma.12 Kasım 2009, BİLKOOP söyleşilerinde "Bilim Felsefesi Açısından Akıllı Tasarım Düşüncesi" başlıklı konuşma.Evrim Panelleri:
İnsan sosyalliğinin evrimi: Dilin, ahlakın, ve dinsel düşüncenin evrimsel kökenleri

Biyoloji, psikoloji ve antropolojideki son çalışmalar ve fikirler ışığında insan sosyal hayatının üç önemli bileşeni olan dil, ahlak ve din konularına getirilen evrimsel açıklamaları tartışmaya açmayı amaçlayan bir dizi panel düzenledik. Bu panelleri, İstanbul Bilgi , Yeditepe ve Doğuş Üniversitesinde Darwin Yılı etkinlikleri içinde gerçekleştirdik. Aynı konu başlığında İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Türk Psikoloji Kongresi kapsamında da bir panel yaptık.


24 Nisan 2009, Yeditepe Üniversitesi Evrim ve Felsefe Sempozyumu.30 Mart 2009, Doğuş Üniversitesi Charles Darwin Haftası.
0 yorum:

Yorum Gönder